Bel ons

Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag.

085 003 0311
Container ophalen?

ALL-IN TARIEVEN

LEVERING IN HEEL NL

GEMAKKELIJK BESTELD

SNELLE LEVERING

 • ALL-IN TARIEVEN
 • LEVERING IN HEEL NL
 • GEMAKKELIJK BESTELD
 • SNELLE LEVERING

Winkelmand

Je winkelmandje is leeg.

Snelle levering van afvalcontainers

Het is prettig om uw container op tijd te ontvangen. Nu is het zo, dat wij in beginsel zorgen dat wij uw container de volgende dag leveren indien voor 15:00 op werkdagen (maandag t/m vrijdag) besteld. Hiervan zijn feestdagen overigens uitgezonderd. Hierbij kunt u zelfs een voorkeur doorgeven met betrekking tot levering in de ochtend of middag. En hoewel wij altijd trachten de container op de hiervoor beschreven wijze te leveren, kan het soms voorkomen dat dit niet lukt… Maar wees niet gevreesd: in dit kader hebben we een goede tip voor u. U doet er goed aan de container de dag vóór de start van uw werkzaamheden te laten leveren. Op die manier weet u zeker dat de container op tijd is.

Aanwezig zijn? Graag! Als u aanwezig bent bij aflevering van de container, kunt u zelf aanwijzen waar de container geplaatst dient te worden. Bent u niet aanwezig? Dan plaatst de chauffeur de container naar eigen inzicht. Hierbij wordt uiteraard gekozen voor tactische plaatsing. Het is hierbij echter niet te garanderen dat dit de door u bedachte plek was…

Wilt u een container achteraf laten verplaatsen? Dan kost dit € 97,50 extra (exclusief BTW). Het is dus erg handig om bij aflevering aanwezig te zijn. Gaat het om containerwissel? Dan hoeft u niet aanwezig te zijn. Hierbij hoeft u er enkel zorg voor te dragen dat er ruimte is om de container te verwisselen. Juiste belading is daarbij belangrijk. Indien onze chauffeur extra tijd kwijt is aan het wijzigen van de belading, brengen wij € 100,00 per uur (exclusief BTW) in rekening, dat de chauffeur kwijt is aan opnieuw beladen.

In sommige regio's hebben leveranciers geen 10m³ containers maar 9 m³ containers. Om toch de 10m³ afval waarvoor u betaald heeft af te kunnen voeren, hebben we met de leveranciers afgesproken dat alle containers voor alle afvalstromen behalve schoon puin en grond, ongeveer 20 cm boven de rand veilig mogen worden beladen.

Zo kunt u altijd het volume afval kwijt waarvoor u heeft betaald. U kunt vooraf ook informeren welk volume containers beschikbaar zijn in uw regio zodat daar geen misverstanden over zijn.

En ja we snappen dat als u een 10m³ container ontvangt die ook 20 cm boven de rand mag beladen u dan ruim 11,5m³ afval kwijt kan. (geluk voor u !)

Verkeerd afval, of te weinig afval in de te huren container?

Het is belangrijk om in acht te nemen welke afvalstromen precies in de door u gehuurde container mogen. Wij proberen u hierover zoveel mogelijk te informeren op deze website. Toch kan het zijn dat u nog steeds vragen hebt hierover. Bel dan even naar 085 – 003 0311: onze container experts informeren u graag. Heeft u de container alsnog verkeerd beladen? Dan ontvangt u van ons een aanvullende factuur met daarbij € 35,00 administratiekosten. Deze factuur wordt opgesteld op basis van nacalculatie. Hierbij hangt het ervan af welke verkeerde afvalsoorten u gestort hebt in de container, en hoeveel afval dit is.

Komt u er tijdens de werkzaamheden zelf achter dat u vooralsnog verschillende afvalstromen moet afvoeren? Neem dan contact met ons op, en we verzinnen met u een oplossing (in de vorm van een meerprijs bijvoorbeeld).

Absoluut niet toegestaan om in de container te storten

Er zijn een aantal producten en afvalstoffen die wij pertinent niet kunnen toestaan in onze containers. Wij informeren u hier graag over:

 • Giftige stoffen, en radioactieve stoffen
 • Stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens, milieu en dier
 • Astbesthoudend (en ook astbesgelijkend materiaal), denk aan eternit
 • Zelf ontbrandbare stoffen.
 • Klein chemisch en gevaarlijk afval (verf en verfblikken)
 • Slachtafval en kadavers (dode dieren)
 • Afval uit het ziekenhuis
 • Gesloten vaten, flessen, en overige verpakte afvalstoffen waarvan wij de inhoud niet direct kunnen controleren
 • Technisch rubber
 • Banden: auto, tractor, vrachtauto, overig (machinebanden)

Heeft u twijfel? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Welke risico’s bij het plaatsen van een container?

Het kan zijn dat er schade optreedt door, of tijdens het plaatsen van een container. Hierbij is het goed om u te vergewissen van het volgende: laat u door ons een container plaatsen? Schade aan inrit, tuin, stoep, trottoir (of anders), is altijd voor rekening van de huurder. Goedkoopstecontainer.nl accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot schade die veroorzaakt is door de container of de vrachtwagen. Bij het laten plaatsen van een container aan de openbare weg en soms ook op eigen terrein, loopt u het risico dat de container er misschien niet lang mag blijven staan vanwege een markt, of een evenement wat gehouden gaat worden.

Ook in de maand december zijn er vaak allerlei beperkingen i.v.m. mogelijke brandstichting in containers. We verzoeken u dan ook nadrukkelijk om vooraf te informeren bij uw gemeente of één van voorgaande voorbeelden het geval is. Wij gaan er vanuit dat u bij het plaatsen van een bestelling dit heeft gedaan. Wij zullen dus altijd op last van handhaving de container(s) afvoeren als zij daarom vragen. Uiteraard is er geen terugbetaling mogelijk als de container nog leeg, of gedeeltelijk is gevuld.

Hoe zit het met annuleren en betalen bij Goedkoopstecontainer.nl?

Soms kan het zijn dat u zich ineens bedenkt: u hebt de container niet nodig, of hebt hem later nodig. Het annuleren van uw gehuurde container kan tot uiterlijk 10 uur, op werkdagen (maandag tot en met vrijdag, feestdagen uitgezonderd); voorafgaande aan de dag dat de levering zou plaatsvinden. Hierbij rekenen wij € 35,00 aan administratiekosten. Het annuleren van uw container kan enkel telefonisch, en niet per e-mail. U kunt ons bereiken op 085 003 0311.

Annuleert u op de dag van levering? Dan moeten wij helaas een misrit in rekening brengen. Hiervoor betaalt u € 97,50 (exclusief BTW) en daarbij € 35,00 aan administratiekosten.

Het verzenden van een herinnering kost € 25,00, betalen via iDEAL is gratis en voor andere betaalmethoden rekenen wij € 12,50 extra.

Een handig overzicht van prijzen bij Goedkoopstecontainer.nl:

Allereerst is het goed om u erover te informeren dat de aangegeven prijzen gelden als inclusief, voor de eerste 8 weken huur. Daarna bedragen de kosten per werkdag (maandag tot en met vrijdag) € 2,00 exclusief BTW. De factuur wordt hiervoor na de ophaalopdracht aan u verzonden.

Op de website aangegeven prijzen zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

De aangegeven prijzen op onze website gelden in principe voor geheel Nederland, met uitzondering van de provincie Zeeland. Voor Zeeland geldt een meerprijs voor alle containers a € 25,00 (incl. BTW).

Ter verduidelijking: de prijs voor de containerhuur is dus voor 1 x plaatsing, 1 x afvoeren van de container en 1 x het verwerken van al het afval dat in de opgehaalde container zit.

Let op: wilt u een container gedraaid laten plaatsen? Dan rekenen wij € 25,00 extra per container. De chauffeur is immers extra tijd kwijt aan deze vorm van plaatsing.

Hoe mag een container beladen worden?

Het beladen van onze goedkope huur containers mag tot 20 centimeter boven de rand, indien dit veilig gebeurd. Dit betekent dat uitstekende materialen niet zijn toegestaan. Bij het overbeladen van een container geldt een toeslag voor bouw- en sloopafval van € 80,00 per m3 extra belading. Voor andere afvalstromen gelden andere tarieven in dit kader. Bij vragen hierover, kunt u contact met ons opnemen per telefoon of e-mail.

Is het tijd om de container op te laten halen? Zorg er dan voor dat de container volledig vrij staat. Het moet voor de vrachtwagen mogelijk zijn de container op te pakken. Is de container verkeerd geplaatst? Dan wordt € 97,50 (exclusief) in rekening gebracht voor de extra werkzaamheden. Vanzelfsprekend moet het afval op zo een wijze geplaatst zijn, dat het er niet uit kan vallen tijdens het transport.

Let er altijd op dat u enkel het toegestane afval plaatst in de containers. Op onze afvalstromen pagina’s, leest u meer hierover.

Puincontainers en containers voor grond van 9m3 of 10m3 (dit verschilt per regio), mogen maximaal tot de rand beladen worden. Dit heeft te maken met het zware karakter van de inhoud. Zouden deze containers tot 20 cm boven de rand beladen zijn? Dan is het voor ons niet goed mogelijk de container netjes af te voeren. Is deze container vooralsnog te vol beladen? Dan brengen we € 97,50 exclusief BTW in rekening.

Een container wisselen voor een nieuwe, of laten afvoeren?

Is uw container vol? Via het eenvoudige ophaalformulier op de website, kunt u ervoor zorgen dat deze zo snel mogelijk wordt opgehaald. Heeft u de ophaalopdracht gegeven? Zorg er dan voor dat de chauffeur vanaf dat punt goed bij de container kan. Staat de container niet vrij en kan onze chauffeur er daardoor niet goed bij? Dan brengen we € 97,50 (exclusief BTW) in rekening. Dit bedrag dient betaald te worden, alvorens de container kan worden afgevoerd.

Bij het laten afhalen van de container is het eveneens erg belangrijk dat deze op de juiste wijze beladen is. Het moet goed mogelijk zijn om deze container op te pakken. Is de container niet juist beladen? Dan brengen wij € 97,50 (exclusief BTW) in rekening per uur, dat de chauffeur bezig is om het probleem op te lossen.

Heeft u nog een container nodig, en wilt u daarbij de volle container laten afvoeren? Bestel eenvoudig een nieuwe container op onze website, en geef bij opmerkingen aan dat u een andere container wilt laten afhalen.

Heeft u verdere vragen? Aarzel dan absoluut niet om contact met ons op te nemen!

Een vergunning van de gemeente voor een te huren afvalcontainer

Het verschilt per gemeente wat de regels zijn met betrekking tot plaatsing van containers. Gaat u de container plaatsen op de openbare weg (een parkeervak bijvoorbeeld)? Dan is het raadzaam eerst contact met de gemeente op de nemen. De gemeente kan u inlichten over eventueel benodigde vergunningen. Zorg dat u deze vergunning hebt aangevraagd, nog voordat wij de container komen brengen.

In Amsterdam (het centrum) en een aantal andere postcodes, moeten wij extra toeslag per container rekenen a € 23,50 exclusief BTW. Hierbij gaat het om de Binnenstedelijke toeslag ontheffingsgebied van de Gemeente Amsterdam. Het gaat hierbij om de volgende postcodes:

 • 1011
 • 1012
 • 1013 (deels)
 • 1015
 • 1016
 • 1017
 • 1018

Het is goed om hier rekening mee te houden bij het goedkoop huren van een container in Amsterdam Centrum. De factuur voor de extra toeslag ontvangt u achteraf.

Indien u uw vergunning niet op de juiste wijze geregeld heeft, kunt u Goedkoopstecontainer.nl niet aansprakelijk stellen. Eventuele boetes zullen worden doorbelast aan u.